Home | home | Unde se duc banii Dorohoiului (3): Morții noștri au adus profit și din lumea de dincolo! Banii nu au intrat la bugetul local întrucât legile votate de consilierii noștri sunt ”imperfecte”!

Unde se duc banii Dorohoiului (3): Morții noștri au adus profit și din lumea de dincolo! Banii nu au intrat la bugetul local întrucât legile votate de consilierii noștri sunt ”imperfecte”!

Continuăm să vă prezentăm nealterat detaliile ultimului control al Curții de Conturi la Dorohoi. Inspectorii au depistat că sume fabuloase încasate de școli din închirieri, sau sumele încasate la cimitir s-au constituit ca și profit deși o parte trebuia să ajungă la bugetul de stat. La acest lucru au ajutat și consilierii noștri locali întrucât Curtea de Conturi a depistat imperfecțiuni judirice în cadrul hotărârilor aprobate de ei. Au fost construite strâmb, sau au fost votate strâmb? Aici stă întrebarea? Abaterile depistate trebuiesc remediate până în luna octombrie 2015, iar controlorii vor să vadă unde a ajuns până și ultimul bănuț plătit de noi. Bine fac!

Decizia nr. 23 din 2015 

Sumele încasate din închirierea unor bunuri imobile de către unitățile școlare finanțate din/prin bugetul unității administrativ-teritoriale au fost integral la dispoziția acestora, deși constituie venituri ale bugetului local, conform dispozițiilor art. 28(3) din Legea nr. 273/2006. În temeiul dispozițiilor art.16 din Legea nr. 213/1998, în cazul în care a încheiat contractul de închiriere în calitate de titular al dreptului de administrare, unitatea școlară are dreptul să încaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilită prin hotărârea consiliuliu local prin care s-a aprobat închirierea. S-a constatat însă că în perioada 2012-2014 nu s-au constituit la bugetul local venituri din închiriere estimate în suma de 157.657 lei. Această situație a fost determinată și de imperfecțiunile cadrului juridic reglementat prin Hotărârea consiliului local nr. 221/07.11.2011, care stabilește că sumele colectate vor constitui surse extrabugetare de finanțare și vor fi folosite exclusiv pentru plata facturilor de utilități și orice alte cheltuieli necesare bunei funcționări a sălilor de sport, nefiind însă stabilit un cuantum al cotei ce revine unității școlare. (Abateri consemnate la punctul II.1.1 din Procesul verbal de constatare înregistrat la entitatea audiată la nr. 8371/08.07.2015, denumit pe scurt PVC, anexa la raportul de audit financiar.)

Unitatea administrativ-teritorială a beneficiat de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru realizarea proiectului “ Sistem performant de management al deșeurilor în zona Dorohoi”. În această situație, conform dispozițiilor art. 4(2) din Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, aprobate prin OUG nr. 195/2005, redevența anuală aferentă bunurilor concesionate societății comerciale va fi stabilită la un nivel  care să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială.

S-a constatat însă că în perioada octombrie 2010-2015 unitatea administrativ-teritorială nu a stabilit dreptul de creanță și nu a colectat la bugetul local redevența la nivelul prevăzut de lege, pentru acoperirea serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului de cofinanțare contractat, diferența de redevență nestabilită și necolectată fiind suma de 132.517 lei. Această situație a fost influențată și de imperfecțiunile cadrului juridic reglementat prin hotărârile consiliului local nr. 132/26.05.2011 și nr. 243/30.10.2014 prin care s-au stabilit niveluri ale redevenței aferente bunurilor concesionate societății comerciale neconforme cu dispozițiile legale sus-menționate, prevăzute de OUG nr. 198/2005. În temeiul dispozițiilor art. 44(3) din Legea nr. 51/2006 republicată, unitățile administrativ-teritoriale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru realizarea unor programe de investiții publice destinate înființării, modernizării și/ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice au obligația constituirii, alimentării și utilizării unui fond de rezervă destinat întreținerii, înlocuirii și dezvoltării sistemelor de utilități publice sau a unor părți din componența acestora precum și asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării acestor proiecte de investiții. În acest scop, unitatea administrativ-teritorială contribuie la Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare( Fondul IID) cu sumele încasate în bugetul local din resursele financiare nominalizate la art. 4(2) din Normele aprobate prin OUG nr. 198/2005. Disponibilitățile aferente Fondului IID se păstrează într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a trezoreriei statului, sau, după caz, la o bancă comercială, în temeiul dispozițiilor art. 3(2) din Normele aprobate prin OUG nr. 198/2005. S-a constatat însă că aceste dispoziții legale nu sunt implemetate de entitatea audiată nefiind constituit Fondul IID și nefiind alimentat cu suma estimată de 447.763 lei. În baza contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelior aflate în proprietatea municipiului, aprobat prin Hotărârea consiliului local nr. 237/28.10.2010, operatorul serviciului public a încasat venituri din taxa închiere loc mormânt, iar sumele au fost înregistrate ca venituri proprii și au fost utilizate integral în exercițiile financiare în care au fost încasate. Însă această situație contravine dispozițiilor art.16 din Legea nr. 213/1998 și art. 28 din Legea nr. 273/2006, conform cărora sumele încasate din concesionarea sau din închirierea unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale. Chiar art. 22(3) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin HG nr.955/2004 reglementează că organizarea și funcționarea cimitirelor umane de către autoritățile administrației publice locale se realizează prin plata unor taxe și tarife de către bugetul local. Iar art. 16 din Legea nr. 213/1998 reglementează dreptul titularului dreptului de administrare a bunului public să încaseze din chirie o cotă-parte între 20 – 50%, stabilită prin hotărârea consiliului local prin care s-a aprobat închirierea. Cu toate acestea, redevența pentru serviciul de administrare a cimitirului este zero, în baza Hotărârii consiliului local nr. 132/26.05.2011, respectiv 1% din valoarea serviciilor facturate, în baza Hotărârii consiliului local nr. 243/30.10.2014.

Operatorul serviciului public a utilizat integral sumele încasate din taxele aprobate prin hotărârea consiliului local pentru închirierea locului de înhumare și pentru întreținere, în unele cazuri pe durate între 7 și 40 de ani, fără a crea nicio rezervă pentru perioadele de după expirarea valabilității contractului de delegare a gestiunii la 04.10.2020, deși art.31 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare și exploatare a cimitirelor umane, aprobat prin Hotărârea consiliului local nr. 237/2010, prevede pentru titularii actelor de concesiune obligația de a achita anual taxa de întreținere. Ca urmare, nu există resursele financiare necesare pentru asigurarea,  după aceasta dată, a continuității serviciilor plătite de utilizatori serviciului public. Iar responsabilitatea asigurării continuității serviciului public revine autorităților administrației publice locale care, în temeiul dispozițiilor art.8 din Legea nr. 51/2006 republicată, cu competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice. S-a estimat că veniturile cuvenite unității adminstrativ-teritoriale, dar necolectate la bugetul local însumează 227.352 lei.

În evidențele fiscale ale entității audiate există, conform listelor cu creanțe rămase de încasat la data 31.11.2014, un număr de 59 contribuabili cu debite restante în suma totală de 76.743 lei, care au decedat în perioada 2012-2014, pentru care secretarul unității administrativ-teritoriale nu a comunicat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data decesului, camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, contrar dispozițiilor art.101 din Legea nr.36/1995 republicată, pct 215 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la impozitele și taxele locale, aprobate prin HG nr. 44/2004 și art. 117^1 din Legea nr. 215/2001 republicată.

Va urma!

Comentarii

comentarii postate

---
Regulament comentarii
Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:

1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la patru ore – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.

Orice critică este acceptată pe site-ul opiniadedorohoi.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului opiniadedorohoi.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.
----

Continuăm să vă prezentăm nealterat detaliile ultimului control al Curții de Conturi la Dorohoi. Inspectorii au depistat că sume fabuloase încasate de școli din închirieri, sau sumele încasate la cimitir s-au constituit ca și profit deși o parte trebuia să ajungă la bugetul de stat. La acest lucru au ajutat și consilierii noștri locali întrucât Curtea de Conturi a depistat imperfecțiuni judirice în cadrul hotărârilor aprobate de ei. Au fost construite strâmb, sau au fost votate strâmb? Aici stă întrebarea? Abaterile depistate trebuiesc remediate până în luna octombrie 2015, iar controlorii vor să vadă unde a ajuns până și ultimul bănuț…

Calificativ

User Rating: 4.73 ( 7 voturi)
0
Jordie Benn Authentic Jersey 
detergenti rufe
cabinet kinetoterapie Bucuresti beton amprentat laminina
case in rate iasi
montaj tapet
hotel barlad
beton amprentat afterschool sector 2 bucuresti
tractari auto nadlac web design Abu Dhabi
creare magazin online
promovare site
creare site web
all night escort amsterdam inchiriere cabina foto inchiriere apartamente Iasi contabilitate pentru firme Bucuresti body-uri bumbac copii cazare eforie nord transport auto germania romania- pahar carton
- hormigon impreso alicante
- cursuri contabilitate Bucuresti
expert contabil bucuresti
inchirieri apartamente iasi
- realizare site web
servicii contabilitate Iasi
traduceri autorizate Iasi
creare magazin online
promovare site web
creare portal imobiliar
creare portal stiri
stiri botosani
videochat constanta pelerinaj israel
vacante exotice